Skuteczny trening na stepperze

Skuteczny trening powinien składać się z elementów takich jak:

– solidna rozgrzewka,

– kontrolowanie tętna, utrzymanie stałego pulsu,

– kontrola oddechu,

– prawidłowa postawa, utrzymanie mięśni kręgosłupa,

– naprzemienna, skoordynowana praca rąk,

– nawodnienie podczas treningu,

– dostosowanie obciążeń i oporu do możliwości osoby ćwiczącej, itp.